Uudet pennutMeille on suunnitteilla talveksi 2020/ 2021 basenjin pentuja. Vielä on pikkuisen hienosäätöä odotettavissa ja terveystestien tuloksia osalta vielä odotellaan.

Molempien pentueiden vanhemmat ovat monipuolisesti terveystarkastettuja ja yhdistelmille tullaan hakemaan SuBan suositukset eli ne täyttävät kaikki JTOn vaatimukset.

Lisätietoja yhdistelmistä tulee heti kun kaikki testitulokset molemmilta vanhemmilta on saatu.

Tiedustelut: Heidi 040 701 9559. heidi_k18@hotmail.com
Myös sähköposti tavoittaa, mutta yleensä parin päivän viiveellä. Jos jaksat odottaa kärsivällisesti, voit laittaa sähköpostia. Jos haluat tavoittaa nopeammin, kannattaa soittaa. :-)

Tiedustelut ja lisäinformaatio: Heidi K. +358 40 701 9559

Karvalapset lähtevät meiltä uusiin koteihin lempilelunsa kanssa. Pikku-Milli ja lempisiili.


Hyvää kannattaa odottaa ja nyt odotamme jo innolla näitä ihania pentuja. Tiedustelut ja varaukset tervetulleita.

Etsimme myös kimppakotia mielenkiintoisesta yhdistelmästä olevalle urospennulle. Jos haluat tietää lisää ja antaa hyvän kodin tulevalle koiruudelle, ota yhteyttä!

Heidi:
040-701 9559
heidi_k18(a)hotmail.com ja tuo (a) on oikeasti se @
Super-suloiset Mila ja Moona ovat eräästä aiemmasta katraasta. Yhtä hurmaavia kurttuotsia toivotaan myös tuleviin pentueisiin.
Yhteydenotot ja varaukset vielä tervetulleita.

Pentue on  jalostustoimikunnan suosittelema, joten tässä vielä ne JTO:n konkreettiset vaatimukset kultakin välitykseen hyväksyttävältä yhdistelmältä. Jos pentue ei ole kerhon pentuevälityksessä kun astutus on tapahtunut ja pennut ovat pieniä, siihen on aina jokin syy. Se ei silloin joltakin osalta ole täyttänyt näitä minimivaatimuksia, tai sukutaulussa on muita uhkia liikaa. Vaihtoehtoja on liikaa kirjattavaksi suoraan JTO:hon, mutta kasvattajien pitää käyttää järkeään ja olla kriittisiä myös omia koiriaan kohtaan. Näyttelymenestys on ainoana perusteluna erittäin huono jalostuskoiria valittaessa, mutta niin on valitettavasti myöskin rakkaus. Kysymys on kuitenkin toisten perheiden tulevista perheenjäsenistä, siksi on aina tehtävä parhaansa vallitsevan tiedon valossa. Niin luonteen, terveyden kuin rodunomaisuudenkin suhteen.

Tässä lainaus JTO:sta:

"Jalostukseen käytettävien koirien tulee täyttää tässä liitteessä olevat kriteerit sekä anomis- että astutushetkellä.

Populaatio

1. Yksittäisen koiran jälkeläismäärä ei saa ylittää 5 % viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista ilman erityisen painavaa syytä. Koiran jälkeläismäärä lasketaan siihen mennessä syntyneistä jälkeläisistä.
2. Yhdistelmien sukusiitosaste viidellä sukupolvella laskettuna ei saa ylittää 6,25 % ilman erityisen painavaa syytä.
3. Uusintayhdistelmiä ei suositella ilman erityisen painavaa syytä.
4. Jalostukseen käytettävien koirien sukupolvien väli tulee olla keskimäärin kolme vuotta tai enemmän.

Ikä
Jalostukseen käytettävän koiran iän tulee olla yli 18 kk, ja nartun tulee olla astutushetkellä alle kahdeksan (8) vuotta. Käytettäessä narttua ensimmäistä kertaa jalostukseen, se ei saa astutushetkellä olla täyttänyt viittä (5) vuotta.

Luonne
Arkoja tai ihmisille aggressiivisia yksilöitä ei saa käyttää jalostukseen.

Terveys

1. Fanconin syndrooma
* Jalostukseen käytettävä narttu on oltava Fanconin syndrooman osalta geenimarkkeritestattu tai geenitestattu.
* Perimältään sairaan nartun käyttöä jalostukseen ei puolleta.
* Perimältään sairasta urosta saa käyttää vain perimältään terveeksi tutkitulle nartulle.
* Perimältään kantajaa saa käyttää vain perimältään terveeksi tutkitulle kumppanille.
* Jalostustoimikunta kannustaa tutkimaan molemmat vanhemmat.
* Lisäksi koirien on oltava liuskatestattu puhtaiksi virtsan sokerin osalta ja tulos ilmoitettu jalostustoimikunnalle anomushetkellä. Lisäksi kasvattajan on ilmoitettava uusintatestauksen tulos jalostustoimikunnalle, jos edellisestä toimikunnalle ilmoitetusta testauksesta on yli 2 kk.
* Geenitestatuilta koirilta ei vaadita liuskatestituloksia.
* Jos pentueen molemmat vanhemmat on testattu geenitestillä terveiksi, ei yhdistelmän jälkeläisiä tarvitse testata jalostushyväksyntää hakiessa.

2. Epilepsia
Primääriin epilepsiaan sairastunutta yksilöä, sen jälkeläisiä sekä pentuesisaruksia ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiralla on useammasta eri yhdistelmästä epileptisiä jälkeläisiä, sitä ei saa käyttää jalostukseen.

3. Allergiat ja immunologiset sairaudet

Kilpirauhasen vajaatoiminta
* Yhdistelmän vanhempien on oltava kilpirauhastestattu (T4 tai vT4 sekä TSH, TgAA, T3AA ja T4AA) ja tuloskaavake toimitettu jalostustoimikunnalle ennen yhdistelmän hyväksymistä. Lausunto ei saa olla yli 24 kk vanha astutushetkellä.
* Sairastuneita ja TgAA -positiivisia yksilöitä ei saa käyttää jalostukseen.
* Mikäli koiralla on positiivinen T3AA- tai T4AA-arvo, tulee arvot kontrolloida kahteen kertaan ennen mahdollista
jalostuskäyttöä (ensimmäinen kontrolli 1-3 kuukauden kuluttua, toinen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua positiivisen näytteen antamisesta). Arvojen tulee kontrolleissa olla kaikilta osin kunnossa.
* Mikäli molemmat T3AA- ja T4AA- arvot ovat positiivisia, ei yksilöä saa käyttää jalostukseen.
*Mikäli lähisukulaisilla esiintyy vajaatoimintaa, tulee kasvattajan tiedostaa riskit ja tarkoin harkita yksilön jalostuskäyttöä.

Furunkuloosiin sairastunutta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Eosinofiiliseen granuloomaan (EOG) sairastunutta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Allergiat. Allergista yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

4. Napatyrä ja nivustyrä

Napatyrä ei vaikuta koiran mahdolliseen jalostuskäyttöön. Nivustyräistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

5. Purentaviat ja hammaspuutokset tulisi ottaa huomioon jalostussuunnitelmia tehdessä.

6. Krooniseen suolistotulehdukseen sairastunutta yksilöä, sen jälkeläisiä ja vanhempia ei saa käyttää jalostukseen.

7. Puryvaattikinaasidefisienssi
Hemolyyttiseen anemiaan sairastuneiden yksilöiden jälkeläiset, vanhemmat ja pentuesisarukset on testattava DNA-testillä ennen jalostukseen käyttöä. Sairastuneita yksilöitä ei saa käyttää jalostukseen.

8. Silmäsairaudet

Koiran silmätestaus:
• alle 5 vuotiaalla koiralla riittää yksi testitulos
• yli 5 vuotiaan koiran testitulos on voimassa 24kk

PPM eli persistent pupillary membrane. Mikäli koiralla on asteeltaan kohtalaista tai vakavaa PPM:ää, suositus on, että toisella osapuolella olisi terveet silmät. Cornea-, lence- ja lamina- tyyppisissä PPM:ssä kasvattajan tulee tiedostaa riskit ja harkita tarkoin koiran jalostuskäyttöä.

PRA:han sairastunutta yksilöä, sen jälkeläisiä ja vanhempia ei saa käyttää jalostukseen.

Basenjiretinopatiaan sairastunutta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Koloboomaan sairastunutta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Perinnölliseen harmaakaihiin sairastunutta yksilöä ei saa käyttää jalostukseen.

Muut silmäsairaudet ja -muutokset käsitellään tapauskohtaisesti jalostusanomusten yhteydessä.

9. Lonkkaniveldysplasia

Mikäli toisella osapuolella esiintyy dysplasiaa (C tai huonompi), olisi hyvä, että toisella osapuolella olisi terveet lonkat (tuloksena A tai B). Kasvattajan tulee tiedostaa riskit ja tarkoin harkita dysplastisen yksilön jalostuskäyttöä. Suositeltavaa on, että basenjin lonkat kuvattaisiin yli 12 kk:n iässä.

10. Muut hyväksyntään vaikuttavat tekijät.

Jalostustoimikunta voi tarvittaessa perustellusti ja tapauskohtaisesti myöntää tai evätä yhdistelmän hyväksynnän pentulistalle. Jalostustoimikunta esittelee tapaukset perusteluineen hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen. Näissä erityistapauksissa perustelut julkaistaan yhdistyksen lehdessä.

Rakenne

1. Koirilla tulee olla vaadittava näyttelytulos (vähintään EH virallisesta luokasta)
2. tai niiden on oltava hyväksyttävästi jalostustarkastettuja.

Suosituksen voimassaolo

Suositus on voimassa kahdeksan (8) kuukautta suosituksen antopäivästä.

Poikkeusluvat

Yhdistelmille, jotka eivät täytä tämän liitteen vaatimuksia, voidaan anoa poikkeuslupaa perusteluineen. Jalostustoimikunta käsittelee jokaisen poikkeusluvan tapauskohtaisesti ja esittelee anotut poikkeusluvat perusteluineen hallitukselle. Poikkeuslupa voidaan myöntää erityisen painavasta syystä ja sen myöntää hallitus.

Myönnetyt poikkeusluvat ja niiden perusteet julkaistaan yhdistyksen lehdessä."


Yhteydenotot ja tiedustelut (mieluiten puhelimitse)

Heidi:
+358 40 701 9559
heidi_k18(a)hotmail.com ja tuo (a) on oikeasti se @